Kontakt:

 

Bolesław Sieroń

email: bolec52@comcast.net

Obszerniejszą korespondecję ( pliki ze zdjęciami ), proszę kierować

na adres:tm.absolwenci@gmail.com